Ecumenica

Elisabeth Moltmann-Wendell

Postati svoj čovjek: Žene oko Isusa

Ovo je čarobna knjiga. Zbog nje sam se divio svojoj supruzi Elisabeth. Iz tame zaborava i neuvažavanja u koje ih je protjeralo muško, patrijarhalno tumačenje Biblije, stupaju 'žene oko Isusa' u svjetlu vlastite osobnosti, one postaju 'svoji ljudi'. (...) 'Biblija je vjerojatno najzanimljivija knjiga ženske emancipacije', napisala je Elisabeth u svome uvodu. (...) Ova je knjiga u Njemačkoj doživjela devet izdanja i prevedena je na engleski, švedski, talijanski, nizozemski, japanski i korejski jezik.

— Jürgen Moltmann

Meki uvez
99,00 kn

 

 

Jaroslav Pelikan

Kršćanska predaja: Povijest razvitka nauka, sv. 1. Stvaranje katoličke predaje

Od 1946. do 1996. bio je profesor na nekoliko američkih sveučilišta, ali je najveći dio aktivnih godina proveo na  Sveučilištu u New Haven, država Connecticut. Cijeli život proučavao je povijest kršćanske doktrine te odraz kršćanstva na umjetnost i kulturu. Napisao je oko 40 knjiga i nekoliko stotina znanstvenih članaka. U svojim djelima zalagao se za svijest o tradiciji kao živoj vjeri pokojnika, ali i protiv podlijeganja tradicionalizmu kao mrtvoj vjeri živih. Jedna od njegovih knjiga nosi naslov „Zagonetka rimskog katolicizma“ (The Riddle of Roman Catholicim, 1959) i objavljena je u godini kada se katolik John F. Kennedy natjecao za službu predsjednika u SAD. U tom djelu predložio je svojoj protestantskoj subraći da bolje upoznaju katolike bez umjetnog potiskivanja ili uveličavanja razlika, ali uz hrabro otklanjanje međusobnih predrasuda. Knjiga je prodana u 100.000 primjeraka te je osobito privukla pozornost Amerikanaca protestantskog usmjerenja (koji su većina) i pridonijela otklanjanju predrasuda protiv katoličkog kandidata J. F. Kennedyja. Plod njegova proučavanja povijesti kršćanskog učenja je pet djela kojima je dao zajednički naslov „Kršćanska predaja: povijest doktrinarnog razvoja – The Christian Tradition: A History of the Development of Doctrine“ :
Nastanak katoličke predaje 100-600 (1973);
Duh istočnog kršćanstva 600-1700 (1974);
Rast srednjovjekovne teologije 600-1300 (1978);
Reformacija Crkve i dogme (1300-1700);
Kršćansko učenje i suvremena kultura od 1700 (1990).

— iz recenzije prof. dr. Mate Zovkića

Meki uvez / tvrdi uvez
180,00 kn / 240,00 kn

 

Jaroslav Pelikan

Kršćanska predaja: Povijest razvitka nauka, sv. 2. Duh istočnoga kršćanskoga svijeta (600.-1700.)

Autor opisuje razvoj kršćanske vjere, nauka i istina koje su se propovijedale u razdoblju od 100.-600. godine u sedam poglavlja. Na početku prvog sveska povijesti kršćanskog nauka nalazi se popis primarnih vrela na izvornim jezicima kojima se autor koristio, predgovor i nekoliko definicija potrebnih za razumijevanje određenih dijelova teksta. Na kraju knjige nalazi se popis dodatne literature, Biblijsko kazalo i opće kazalo.

Meki uvez / tvrdi uvez
180,00 kn / 240,00 kn

 

 

 

 

Christoph Johannes Markschies

Gnoza i kršćanstvo

Gnostici su, kao i svi obrazovaniji kršćanski teolozi drugog stoljeća, biblijsku teologiju, deficitarnu u očima obrazovanih suvremenika, pokušavali proširiti sprijeda (pitanje o tome zašto je Bog stvorio svijet i ljude) i straga (pitanje što će na koncu vremena biti sa svijetom i ljudima). Usto su morali razriješiti i probleme koji su nastajali tijekom čitanja biblijskih tekstova: zašto Bog dopušta da se događa zlo? Zašto djeluje u ljudskom obličju, iako je Bog? Gnostici su, drugim riječima, kršćanstvo i njegovu Bibliju pokušali učiniti konkurentnijim filozofijama i religijskim oblicima u konkurentskoj borbi mišljenja pomoću proširivanja kršćanske teologije, dodavanja jedne prethodne (protologija) i jedne dopunske (eshatologija) pripovijesti Bibliji. Naposljetku, na primjeru filozofa Hansa Leiseganga (1890-1951), koji je poučavao u Jeni i Berlinu, Markschies pokazuje da svaka slika gnoze živi od vrlo specifičnih pretpostavki.  S jedne strane, Leisegangovi prinosi istraživanju gnoze provociraju povjesničare da se u razdoblju postmoderne disolucije fenomena u složenost povijesnih procesa ne odreknu pogleda usmjerena na cjelinu, filozofskog poimanja, potrage za središtem, odnosno ‘’smisla cjeline’’. S druge pak strane, Leisegangova trajna protustavljenost povijesno kanoniziranoj slici fenomena gnoze, provocira da se i na polju antičke povijesti religija i kršćanstva pobrinemo za to da u memoriji ne ostanu samo znana krunska imena nego i da se heterodoksnim istraživačima dodijeli pozornost koju zaslužuju.
Bilo kako bilo, izvjesno je, tek, da knjiga Gnoza i kršćanstvo otvara niz ključnih pitanja, fascinira samostalnošću pristupa i domaćeg čitatelja uvodi u prostor jedne žive filozofske i teološke rasprave prvog reda.

— iz prikaza Marija Kopića, Zarez

Meki uvez
119,00 kn

 

Opasna sjećanja i pomirenje: Kontekstualno promišljanje o religiji u postkonfliktnom društvu

Priredili: Srđan Sremac, Zoran Grozdanov i Nikola Knežević

U organizaciji Centra za istraživanje religije, politike i društva iz Novog Sada, izdavačke kuće Ex libris iz Rijeke i Doma omladine Beograda, pod pokroviteljstvom Europske mreže za promociju književnosti i knjiga Traduki iz Njemačke – međunarodni znanstveni skup održan je u Beogradu 10. i 11. lipnja 2011. godine na temu: Opasna sjećanja i pomirenje: kontekstualno
promišljanje o religiji u postkonfliktnom društvu. U posljednjih nekoliko godina na prostoru bivše Jugoslavije puno je pisano o pomirenju, uglavnom sa društveno-političkog aspekta. Međutim, postavlja se pitanje da li je sve rečeno na ovu temu (ma koliko ona bila neiscrpna), pa svaki novi pokušaj ukazivanja na ovaj problem predstavlja samo ponavljanje već izgovorenog ili nam je neophodno neprekidno ukazivanje na složenost ove problematike? Mora se priznati da je o kulturi pamćenja malo pisano (a puno govoreno) na našim prostorima, posebno u teološko-religiološkom diskursu. Spomenuti deficit istraživanja ove problematike vjerovatno je posljedica, s jedne strane složenosti samog predmeta, a sa druge strane nerazvijenosti i
inertnosti domaće teologije i religiologije za ovu nadasve zahtjevnu i izazovnu temu.

— iz Predgovora urednika

Meki uvez
119,00 kn

 

Johann Baptist Metz

Krajolik od krikova: o dramatici teodicejskog pitanja

S njemačkoga preveo Roman Karlović

Predgovor: Ovdje okupljeni prilozi, u osnovi, potječu sa skupa o teodiceji održana u Aachenu 1994. Iz različitih gledišta i polazišta govorilo se ondje o danas sve hitnijem pitanju: kako uopće govoriti o Bogu, stvorenju i spasenju naspram bezdana patničkih iskustava u našem svijetu, odnosno kako da iz pamćenja te patnje stasa čovjeku naklonija budućnost? Tematski prerađen i sadržajno proširen, svezak stoji pod izričajem Nellv Sachs krajolik od krikova. Time se nipošto ne kani kršćanski preoteti ni unovčiti izričaj židovske pjesnikinje, u kojem plamti Šoa njezina naroda. Kršćansko sjećanje na Auschwitz - a vjerujem da govorim uime svih autora sveska  nije pokušaj da se naknadno teološki poda smisao toj bezdanoj povijesti patnje ni da se s njom izmiri; naprotiv, ono je kritika - kritika idealističke otpornosti na zapanjenost pred takvom katastrofom, i uopće pred povijesti patnje svijeta. Ono izaziva kršćanstvo da, uz izričaj Nellv Sachs, iznova otkuje teodicejsko pitanje - ono pitanje za koje ni kršćanska teologija nema "rješenja", nego kršćanstvo uvijek iznova traži jezik da ga otme zaboravu: pitanje o Bogu, za koje se u kršćanstvu i njegovoj teologiji tako često činilo da su ga ušutkali ili riješili pobjednički optimizam ili apatija.

153 str. 14×20 cm
Meki uvez / tvrdi uvez
119,00 kn / 159,00 kn

 

Joseph Ratzinger / Benedikt XVI.

Teološki nauk o principima: Elementi
fundamentalne teologije

Preveo fra Ivan Ivanda

Djelo je skup članaka i govora napisanih oko središnje teme fundamentalne strukture katoličanstva, odnosa s drugim oblicima kršćanstva i osobinama koje razlikuju katoličanstvo od drugih kršćanskih teologija.
Joseph Ratzinger / Benedikt xvi., rođen je 1927. godine u Marktlu na Innu. Za svećenika je zaređen 1951. godine. Doktorirao je teologiju 1953. godine. Nadbiskupom i kardinalom je imenovan 1977. godine. Od 1981. do 2005. na čelu je Kongregacije za nauk vjere. Predavao je teologiju u Bonnu, Tübingenu i Regensburgu. Na Drugom vatikanskom saboru bio je službeni teološki savjetnik – peritus. Imenovan je papom 2005.

464 str. 14×20 cm
Meki uvez / tvrdi uvez
120,00 kn / rasprodan

 

Jon Sobrino

Izvan sirotinje nema spasenja: Mali utopijsko-proročki ogledi

Sa španjolskoga preveo Roman Karlović

Knjiga španjolskog isusovca, baskijskog podrijetla, koji je većinu svoje znanstvene i pastoralne karijere proveo u Cenrtralnoj Americi, u El Salvadoru, spada u najvažnije knjige napisane o teologiji i filozofiji oslobođenja. Jon Sobrino, pored Gustava Gutierreza, Juana Segunda i Leonarda Boffa, spada u najvažnije latinoameričke teologe, pa je stoga izrazito važno da hrvatska publika bude upoznata s njegovim radovima. Ovo je prva Sobrinova knjiga prevedena na hrvatski jezik i na jedan specifični način ona je sažetak svih njegovih prijašnjih radova koje je počeo publicirati još sredinom osamdesetih.
— iz recenzije Borisa Gunjevića

Jon Sobrino SJ (1938.), obrazovao se u Španjolskoj, Njemačkoj i Sjedinjenim Državama. Doktorirao je teologiju na Sveučilištu u Frankfurtu i magistrirao strojarstvo u Sjedinjenim Državama (Sveučilište St. Louis). Od 1956. član je Družbe Isusove, a od 1957. pripada Srednjoameričkoj provinciji. Profesor je teologije i ravnatelj Centra msgr. Romera pri Katoličkom sveučilištu Srednje Amerike u Salvadoru. Uz Leonarda Boffa i Gustava Gutiérreza najistaknutiji je predstavnik teologije oslobođenja. Autor je brojnih knjiga od kojih se izdvajaju: Kristologija iz gledišta Latinske Amerike (Cristología desde América latina, 1976.), Uskrsnuće prave Crkve (La resurrección de la verdadera Iglesia, 1981.), Oslobođenje s duhom (Liberación con espíritu, 1985.) i Monsinjor Romero (Monseñor Romero, 1990.). Uz Ignacija Ellacuríju objavio je Mysterium liberationis (Mysterium liberationis. Conceptos fundamentales de la teología de la liberación, 1994.).

264 str. 14×20 cm
Meki uvez / tvrdi uvez
70,00 kn / 180,00 kn

 

Alister E. McGrath

Uvod u kršćansku teologiju

Preveo Zoran Grozdanov

Ova vas knjiga želi uvesti u neke osnovne teme, probleme i osobe unutar kršćanske teologije, te povećati vaš apetit kako biste bili potaknuti željeti saznati još i više. Nadam se da će se ova knjiga pokazati korisnom svima u Hrvatskoj, te u Bosni i Hercegovini, koji žele više naučiti o ovim osnovnim kršćanskim idejama, kao i o njihovu razvoju unutar duge tradicije crkvenoga teološkog mišljenja.
— Alister E. McGrath, iz Predgovora hrvatskom izdanju

Alister E. McGrath (r. 1953.), doktor biologije i teologije, profesor je teologije na King's Collegeu u Londonu. Do 2008. bio je profesor povijesne teologije na Sveučilištu Oxford. Autor je mnogih djela u osnovama teologije te je poznat po svom dijalogu sa suvremenim ateizmom.

Rasprodano


Rudolf Bultmann

Isus

Preveo Roman Karlović

Govorimo li, dakle, o Isusovoj nauci odnosno misli, to se ne zasniva na predožbi o kakvom općevažećem, idealnom sustavu misli koji je moguće bilo komu rasvijetliti. Naprotiv, misli se imaju shvatiti kao ono što jesu u konkretnoj situaciji čovjeka koji živi u vremenu: kao tumačenje vlastite egistencije što se nalazi u kretanju, u neizvjesnosti, u odluci.
— Rudolf Bultmann, iz Uvoda

Bultmann tumači Isusa kao povijesnu osobu, Židova, koji svojim sunarodnjacima Židovima, a imajući uvijek na umu davne oslobodilačke predaje i uspomene te nesnosnu aktualnu zbilju, obećaje i naviješta izbavljenje iz (rimskog) ropstva. No Isus, podrazumijevajući i sam zatečeno epohalno stanje, misli onkraj pukog povijesnog oslobođenja i onkraj vlastita etnosa, naviještajući mesijansku zbilju s kojom je istobitan; naviještajući Božje kraljevstvo.
— Ante Stamać, Vijenac

Rudolf Karl Bultmann (1884.-1976.) jedan je od najznačajnijih teologa prve polovice 20. stoljeća. Svoju je teologiju gradio u dijalogu s velikim njemačkim filozofom Martinom Heideggerom. U svome je radu pokušao izvršiti demitologizaciju Evanđelja.

Meki uvez
140,00 kn


Karl Rahner

Temelji kršćanske vjere: uvod u pojam kršćanstva

Preveo Željko Pavić

Temeljno djelo katoličke teologije 20. stoljeća u hrvatskom prijevodu.
Rahnerovo djelo Temelji kršćanske vjere je sjajna knjiga. Čak i onaj tko u cijelosti ne prihvaća „ideju kršćanstva“ kakvu je Rahner prikazao, u njoj će pronaći predstavljanje kršćanske zbiljnosti koju ne može zaobići. Ne možemo dovoljno zahvaliti Rahneru na ovoj impresivnoj sintezi koja će ostati nadahnućem mnogima nakon što suvremena teološka misao padne u zaborav.
— Joseph Ratzinger – Benedikt XVI., iz članka u Theologische Revue

Karl Rahner (1904.-1984.), član Družbe Isusove, jedan od najznačajnijih katoličkih teologa 20. stoljeća. Veliki dio svoje karijere proveo je na sveučilištima u Müchenu i Innsbrucku. Na II. vatikanskom saboru bio je imenovan službenim teološkim savjetnikom (peritusom).

Rasprodano!

 

Karl Barth

Teološki eseji

Preveo Roman Karlović

Ovo je fascinantna zbirka eseja koja Bartha prikazuje u najboljem svjetlu – angažiranog, razbješnjelog, oduševljenog i uvijek zanimljivog. Ona predstavlja poticaj na razmišljanje teolozima koji je nikako ne bi smjeli zaobići.
— Alister McGrath, Oxford University

Karl Barth (1886.-1968.), nazivan i 'Einsteinom teologije dvadesetog stoljeća“, najznačajniji je protestantski teolog 20. stoljeća. Nakon objavljivanja svoga komentara Poslanice Rimljanima 1919. postaje poznat u međunarodnoj javnosti. Predavao je u Göttingenu, Münsteru, Bonnu i Baselu. Javno je ustao protiv nacionalsocijalističkih ideja (autor je Barmenske deklaracije iz 1934.) te je protjeran iz Njemačke. Ulazio je u mnoge aktualne teološke probleme svoga vremena, a pred kraj života (1966.) putuje u Rim na razgovor s učesnicima Drugoga vatikanskog koncila. Preminuo je 1968. u Baselu.

Meki uvez
60,00 kn

 

Paul Tilich

Teologija kulture

Preveo Entoni Šeperić

Tillichova Teologija kulture svakako spada među najzanimljivija djela teološke literature dvadesetog stoljeća. Osmišljena kao trodijelna zbirka s teološkim zaključkom (temeljna promišljanja, konkretna primjena, kulturološke usporedbe i zaključak), Teologija kulture sadrži petnaest veoma različitih teoloških eseja koji nastaju u različitim trenucima i na posve različite poticaje, ali su nutarnje povezani u skladnu teološku cjelinu zahvaljujući prevladavajućoj temi Tillichovog teološkog zanimanja – korelaciji teologije, kulture i znanosti. Osim teološke, knjiga svakako ima i autobiografsku vrijednost, budući da implicitno sadrži trenutke nutarnje Tillichove borbe s razornim duhovima suvremenosti, osobito njemačkim nacional-socijalizmom, ali i svakim drugim oblikom razaračke ideologije tla i krvi.
— iz Pogovora prevoditelja

Paul Tillich (1886.-1965.), jedan je od najznačajnijih protestantskih teologa 20. stoljeća. Za vrijeme profesure u Frankfurtu dolazi u sukob s nacističkim režimom i po Hitlerovu dolasku na vlast 1933. godine otpušten je s te pozicije. Odlazi u SAD gdje je sve do 1955. godine predavao teologiju na Union Theological Seminary u New Yorku. 1955.-1962. profesor je teologije na Sveučilištu Harvard, a od 1962. godine sve do svoje smrti predaje na Sveučilištu u Chicagu.

Meki uvez / tvrdi uvez
70,00 kn / 180,00 kn

 

Hans Küng

Izborena sloboda: Sjećanja

Preveli Željko i Roman Ivanković

Ovo je povijest iznutra – sjećanja na burna vremena u povijesti kršćanstva od jednog od najburnijih aktera te povijesti. I dok se Hans Küng osvrće na svoje rane dane u Rimu, doprinose Drugome vatikanskom saboru i borbama za Crkvu u službi Evanđelju, radije nego strukturama, on ne samo da se sjeća, već i otkriva. Osobnosti i politike, sjaj i prljavština, članova hijerarhije, teologa i političara, razotkrivene su na ovim stranicama. Iako sam živio tijekom većeg dijela ove povijesti, neprestano sam odlagao knjigu i govorio, 'Dakle, tako se dogodilo.' Küngova osobna sjećanja su politički dinamit i zahtijevaju da ih se ozbiljno čita.
— Paul F. Knitter, Union Theological Seminary, New York

Hans Küng (r. 1928.), umirovljeni je profesor Sveučilišta u Tübingenu i predsjednik je zaklade za globalnu etiku (Stiftung Weltethos). Počasni je doktor mnogih svjetskih sveučilišta. Sudjelovao je na II. vatikanskom saboru kao službeni teološki savjetnik (peritus), a imenovao ga je papa Ivan XXIII. Sastavljač je „Deklaracije prema globalnoj etici“ Parlamenta svjetskih religija 1993. Autor je više desetaka knjiga o Crkvi, kršćanstvu, ekumenizmu i međureligijskom dijalogu.

Meki uvez / tvrdi uvez
180,00 kn / 240,00 kn

 

Hans Küng

Sporna istina: Sjećanja

Drugi tom memoara, pod naslovom Sporna istina, prevela je Marija Barić (prvi je izišao u prijevodu sarajevskoga pisca Željka Ivankovića), i bit će, ako Bog da, objavljen oko Božića, ove 2011. Zahvaljujući ludome entuzijazmu, a možda i lakomislenosti Zorana Grozdanova, Ex librisova urednika i glavnog pokretača, koji mi je poslao prijelom knjige, čitao sam Spornu istinu ovih novembarskih studenih dana i večeri, i razmišljao o Hansu Küngu i njegovu prijatelju. Naime, ova knjiga je cijela, dijelom izravno, a dijelom neizravno, posvećena Ratzingeru. Konačno, pogledajte kako Küng započinje: “Neka mi bude dano – tome sam se uvijek nadao – doživjet tko će nakon Ivana Pavla II. postati sljedećim papom. Ta se nada ispunila, ali potpuno drugačije nego što smo to željeli i ja i svi oni koji su očekivali papu na liniji Ivana XXIII. i Drugoga vatikanskog koncila… Gotovo svi su moji veliki istomišljenici u borbi za obnovu teologije i Crkve još od Koncila ili mrtvi ili neaktivni – osim jednoga – a taj je postao papom. JOSEPH RATZINGER JE BENEDIKT XVI.” Izgovara to sa žaljenjem, ali nikako i rezignacijom. Küng je od onih pisaca i ljudi koji nemaju problema s time da ostanu sami. Ako je dopušteno s perspektive čitatelja, koji je i sam pisac, govoriti o Küngovim grijesima (a zašto ne bih, nakon što sam već ponudio fragment iz njegova života kao predložak za roman), tada se oni mogu ticati njegova silnog ega. Küng je ponizan samo pred Bogom, a pred ljudima sva mu je poniznost u jedinstvenoj ljudskoj veličini, koju kao da ništa i nitko od ljudi ne može učiniti manjom.

— Miljenko Jergović, prikaz u Jutarnjem listu

Meki uvez / tvrdi uvez
180,00 kn / 240,00 kn

 

Hans Küng

Doživljena čovječnost: Sjećanja

Kao u prvom i drugom, tako i u trećem i posljednjem svesku Sjećanja katoličkog teologa Hansa Künga, koji obuhvaća vrijeme od 1980. do danas, nije riječ naprosto o „memoarima“ u uobičajenom smislu, nego o pripovijedanju i promišljanju u isti mah: o povijesti vremena, Crkve, teologije i religije, kako je istu doživio svjedok vremena i teolog. Doživljena čovječnost sa svim njezinim svijetlim i tamnim stranama.

"Zaključnu knjigu, naslovljenu “Doživljena čovječnost: Sjećanja” odlično je, s brigom o jezičnoj ljepoti i terminološkoj preciznosti, prevela Blanka Will. U njoj se Küng bavi disidentskom dionicom svoga života, nakon što mu je administracija biskupa Ivana Pavla II krajem 1979. praktično zabranila i osporila poučavanje vjere i bavljenje službenom rimskom teologijom. Profesuru mu, međutim, nisu mogli ukinuti jer su čak i teološki posli na Zapadu podložni autonomiji sveučilišna i sekularnoj znanstvenoj hijerarhiji."

— Miljenko Jergović

Meki uvez / tvrdi uvez
180,00 kn / 240,00 kn

 

Hans Küng

Postoji li Bog? Odgovor na pitanje o Bogu u novome vijeku

Prevela Truda Stamać

Djelo Hansa Künga Postoji li Bog? predstavlja najobuhvatniji prikaz pitanja postojanja Boga u novovjekovnim prirodnim znanostima, psihologiji, filozofiji i teologiji na hrvatskom jeziku. Ova knjiga pojavila se u lijepom izdanju u Hrvatskoj 1987. godine, nekoliko godina pred velikim političkim prevratom u Europi. Veseli me što 2006. izlazi novo izdanje za Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu. Zapravo su od tada mnoga pitanja ostala ista i knjiga je još uvijek posve aktualna... U ova vremena se isto tako raspravlja o ulozi vjere u sekularnim državama u Hrvatskoj i BiH kao i u drugim  zemljama Europe. Iza tih rasprava stoji dublje pitanje, da li i kako prosvijećen moderan čovjek može zastupati vjeru u Boga pred razumom, pogotovo nakon iskustva patnje i okrutnosti.
— Hans Küng, iz Predgovora novom hrvatskom izdanju

Hans Küng (r. 1928.), umirovljeni je profesor Sveučilišta u Tübingenu i predsjednik je zaklade za globalnu etiku (Stiftung Welethos). Počasni je doktor mnogih svjetskih sveučilišta. Sudjelovao je na II. vatikanskom saboru kao službeni teološki savjetnik (peritus), a imenovao ga je papa Ivan XXIII. Sastavljač je „Deklaracije prema globalnoj etici“ Parlamenta svjetskih religija 1993. Auto je više desetaka knjiga o Crkvi, kršćanstvu, ekumenizmu i međureligijskom dijalogu.

Rasprodano

 

Henri de Lubac

Drama ateističkog humanizma

Preveo Marko Kovačević

U svome djelu de Lubac upozorava kršćane da moraju shvatiti kako i ateizam vrši istu kritiku religije koju je i Evanđelje vršilo spram religije svoga doba. Istina, današnji ateizam nije samo vulgarni, a ni samo kritički, razarajući, nego je planski i organski sposoban udaljiti čovjeka od Boga i organizirati zemlju bez Boga, a na kraju zapravo protiv čovjeka. No, vrijedi znati da taj ateizam nije plod ogorčenosti spram kršćanstva nego je izraz ogorčenosti spram ponašanja kršćana nevjernih principima za koje proklamiraju da u njih vjeruju, izraz ogorčenosti zbog izdajstva temeljnih principa kršćanstva i zbog povijesnih formi kršćanstva koje nisu sposobne privoditi čovjeka Bogu.
— iz Pogovora dr. sc. Željka Tanjića

Prijevod knjige jednoga od najvećih katoličkih teologa 20. stoljeća Henrija de Lubaca „Drama ateističkog humanizma“ još uvijek je nezaobilazno za bolje razumijevanje novovjekovlja, odnosa novovjekovne misli i kršćanstva te za potpuniji uvid u genezu velikih ideoloških i totalitarnih režima 20. stoljeća nacionalsocijalizma, fašizma i komunizma... prijevod de Lubacova djela predstavlja veliki doprinos znanosti, kulturi, a napose teologiji i filozofiji u Hrvatskoj te i danas ostaje trajno aktualnim.
— iz recenzije dr. sc. Ivice Raguža

Henri de Lubac (1896.–1991.), isusovac, francuski katolički teolog, profesor fundamentalne teologije (1929.) i povijesti religija (1930.) na Katoličkome bogoslovnom fakultetu u Lyonu. Stupio je u Družbu Isusovu 1913. Za svećenika je zaređen 1927., a od 1929. profesor je fundamentalne teologije na Katoličkom institutu u Lyonu. Sa Jeanom Daniélouom, redovničkim subratom, uređivao je niz Sources chrétiennes (Kršćanski izvori), u kojem su objavljena brojna djela ckvenih otaca i velikih mistika. Članom Akademije moralnih i političkih znanosti postao je 1958. Bio je teološki stručnjak na Drugome vatikanskom koncilu, a 1983. papa Ivan Pavao II. imenovao ga je kardinalom.

Meki uvez / tvrdi uvez
90,00 kn / 240,00 kn


Henri de Lubac

Katoličanstvo

Ako se autor prepoznaje po svojim djelima, onda nam se Katoličanstvo (1938.) francuskog isusovca i kardinala Henrija de Lubaca (1896. – 1991.) čini u tom smislu uistinu reprezentativnim djelom. Potpuniji uvid u važnost i značenje djela, kako u ono vrijeme tako i danas, moguće je dobiti poznavajući autorove životne okolnosti u kojima se rodilo i samo djelo. Mnogo govori činjenica da se radi o de Lubacovu prvom važnijem djelu nastalom u početnim godinama njegova naučavanja na teološkom fakultetu u Lionu (1929. – 1950.) kada se kao mladi profesor fundamentalne teologije osim predavanjima posvećuje istraživačkom i stvaralačkom radu. Osim Katoličanstva, tih godina zapravo nastaju još tri njegova važnija djela: Corpus Mysticum (1938.), Le Drame de l'humanisme athée (1944.) i Surnaturel (1946.). To je i vrijeme u kojem mladi isusovački profesor zajedno sa svojim prijateljem i subratom isusovcem Jeanom Daniéluom sudjeluje u stvaranju zbirke teoloških monografija Théologie izdavačke kuće Aubier-Montaigne u Parizu, te zbirke Sources chrétiennes izdavačke kuće Cerf također u Parizu koja i danas nastavlja s prevođenjem i tiskanjem djela kršćanskih Otaca.

— iz Pogovora Richarda Pavlića

Meki uvez / tvrdi uvez
180,00 kn / 240,00 kn

 

Dietrich Bonhoeffer

Etika

Preveo Alen Kristić

Usuđujem se zato u ovom promišljanju Bonhoefferovu Etiku, istina fragmentarno bez pretenzija za cjelovitošću, orisati kao proročki zahtjev za rušenjem naše trijumfalističke slike o vlastitoj kršćanstvenosti, ali ujedno i kao proročki program naše ljudske i kršćanske obnove, ne bi li se u nama, osobno i zajedničarski, ko¬načno počelo začinjati ono što je prema Bonhoefferu cilj kršćanske vjere – ‘Riječ je o uobličavanju Kristova lika među nama’ – što se, dakako, ne postiže veličanstvenim riječima nego odvažnim i odgovornim djelima: ‘Djelo je prva ispovijest kršćanske zajednice pred svijetom.’... Ustvari, Bonhoefferova Etika nas sili da sebe upitamo, imajući pred očima Vukovar, Srebrenicu i Sarajevo i sve ono što ti gradovi simboliziraju kao metafore našeg domaćeg ‘šoka kontingencije’ 90-tih godina prošlog stoljeća, koliko ćemo se još dugo našim jeftinim kršćanstvom, nadasve bez djelatnog mirotvorstva i bespoštedne borbe za socijalnu pravdu, rugati Bogu pred očima svijeta? Jesmo li, dakle, još potrebni?
— iz Pogovora prevoditelja

Dietrich Bonhoeffer (1906.-1945.) jedan je od najznačajnijih teologa prve polovice dvadesetog stoljeća čiji je utjecaj posebno jačao nakon njegove smrti. Od 1933. aktivno se uključuje u borbu protiv nacionalsocijalizma te je jedan od najznačajnijih predstavnika Ispovijedajuće crkve koja se žestoko protivila sprezi Evangeličke crkve u Njemačkoj s nacistima. Sudjelovao je u nastanku jednog od najznačajnijih crkvenih dokumenata 20. stoljeća, Barmenskoj deklaraciji. Od 1939.-1941. nalazi se na studijskom putovanju u SAD no vraća se i pridružuje se grupi koja planira atentat na Hitlera. 1945. ubijen u logoru Flossenburgu od strane nacista.

Meki uvez / tvrdi uvez
90,00 kn / 240,00 kn

 

Jürgen Moltmann

Raspeti Bog: Kristov križ kao temelj i kritika kršćanske teologije

Preveo Željko Pavić

Knjiga Raspeti Bog u osnovi je knjiga o vjeri u Boga nakon Kristova raspeća. To što mi o Bogu možemo kazati „nakon Auschwitza“ ovisi o tomu što mi možemo kazati o Bogu nakon Kristova raspeća kada u uhu imamo Kristov smrtni vapaj „Bože moj, zašto si me napustio?“
— Jürgen Moltmann, iz Predgovora hrvatskom izdanju

Moltmann je, više od bilo kojeg drugog suvremenog teologa, naglasio nužnu vezu između teorije i prakse, nauka i života.
— Daniel Migliore, Princeton University

Jürgen Moltmann (r. 1926.), profesor emeritus na Sveučilištu u Tübingenu jedan je od najutjecajnijih teologa današnjice. Napisao je više desetaka knjiga koje se prevedene mnoge svjetske jezike. Svojim djelima izvršio je veliki utjecaj na mnoge teološke pokrete diljem svijeta, posebno na latinskoameričku teologiju oslobođenja.

Meki uvez
119,00 kn

(drugo izdanje)

 

Jürgen Moltmann

Teologija nade: istraživanja o utemeljenju i posljedicama kršćanske eshatologije

Preveo Željko Pavić

Ova je knjiga našla svoj put po svijetu. Prevedena je na osam jezika i uvijek se iznova objavljuje. O Teologiji nade raspravljalo se u mnogim teološkim i neteološkim, kršćanskim i nekršćanskim časopisima. Njezin je doprinos u tome što je pokušala usmjeriti teologijski posao prema povijesti Boga nade. Zahvaljujući njoj, praktički angažman brojnih kršćana u najrazličitijim zemljama okrenuo se budućnosti. Otada se 'nada' više ne smatra mladenačkom ludošću, ne ocrnjuje se kao puko 'zanesenjaštvo' niti spominje samo kao jedna od triju kršćanskih kreposti... posvećena je prijateljima koji su se, u ime nade, suprotstavili tlačenju i kukavičluku u vlastitim zemljama te zato pate u zatvorima. U njihovu se predanju krije istinsko sjeme budućnosti.
— Jürgen Moltmann, iz Predgovora

Ta je knjiga bila iznimno popularna čim je objavljena 1964. Kada je prevedena na engleski jezik 1967. imala je rijetku čast dospjeti na naslovnicu New York Timesa. I što je još važnije, dala je značajan podstrek teologiji oslobođenja.
— Miroslav Volf, Yale University

Meki uvez / tvrdi uvez
80,00 kn / 200,00 kn

 

Bog pred križem: Zbornik u čast Jürgena Moltmanna

Priredio: Zoran Grozdanov

Je li danas, nakon strašnih iskustava ratnih pošasti xx. stoljeća, sveuništavajuće tehnike i globalizacije, još uvijek moguće onkraj svake teologije i filozofije kao vjernik stati pred Kristov križ, preuzeti ga na sebe u bespogovornom služenju Drugom? Je li upravo s obzirom na taj križ moguće prekoračiti i prevladati sve bezdane predrasuda koji nas dijele od tog drugog i drugačijeg, kako bismo uopće mogli razumjeti ne samo tuđu, nego i Kristovu vlastitu patnju, patnju Isusa kao Krista?
To su samo neka od pitanja koja na neponovljiv i krajnje dojmljiv način tematizira Moltmannova knjiga Raspeti Bog. Ovo ga je djelo učinilo ne samo jednim od najvećih teologa XX. stoljeća, nego prije svega vjernikom koji u svojim promišljanjima nikako ne želi ostati kod izrečenog, već prije svega nastoji svojim životom svjedočiti tu vjeru. Bio je to jedan od temeljnih razloga zbog kojih se naklada Ex libris odlučila na objavljivanje Raspetoga Boga, a sada i Zbornika koji se u bitnome odnosi na referate izložene prigodom promocije spomenute Moltmannove knjige 20. svibnja, 2005. godine u dvorani 'Vijenac' Katoličkoga bogoslovnog fakulteta u Zagrebu. O važnosti i dometu Moltmannove teologije najbolje svjedoči podatak o opsegu Moltmannova istraživanja, unutar kojega su obuhvaćena gotovo sva područja kršćanske teologije, a o njegovu djelu do danas je napisano preko dvije stotine doktorata. Zbog toga nas još vise raduje činjenica da je tijekom osamdesetih godina prošloga stoljeća pet hrvatskih teologa (barem koliko je nama poznato) doktoriralo na Moltmannovoj teologiji. Većina njih sudjeluje u ovom Zborniku.
— iz Predgovora

Meki uvez
70,00 kn