Početna Izdavaštvo Ex Libris

Izdavaštvo Ex Libris

Ecumenica   Judaica   Ars haeretica   Terra incognita   Posebna izdanja   Concilium 

Izabrana djela Željka Ivankovića   Izabrana djela Miroslava Volfa   Jazz:Beat

Izdavaštvo smo započeli krimićima. Stvarnost im je previše nalikovala, stoga smo odustali. Enciklopedijom samoniklog jestivog bilja i danas liječimo stare rane. Ecumenica se dogodila Moltmannovim Raspetim Bogom 2005. godine. Niz je stasao na dvadesetak naslova, a slijede ga nizovi Judaica, Ars haeretica i Terra incognita. Časopis Concilium počeli smo objavljivati 2010. godine. Potom izabrana djela Željka Ivankovića i Miroslava Volfa. Našao se i pokoji roman u posebnim izdanjima, uz ljekovito bilje i kartofiliju.