Antikvarijat i izdavaštvo
Stare knjige za novo čitanje

0 kom / 0,00 kn
Dostava: 0,00 kn Ukupno: 0,00 kn

Dovrši kupovinu

Početna Povijest, politika, heraldika Svjetska povijest Istorija poznog Rimskog carstva 284-641

Istorija poznog Rimskog carstva 284-641.

Mitchell, Stephen

Šifra: 056477

Kategorija: Povijest, politika, heraldika

Podkategorija: Svjetska povijest

Autor: Mitchell, Stephen

Stranica: 622

Izdavač: Clio

Godina: 2007

Mjesto izdavanja: Beograd

Uvez: Tvrdi

Format: 17x24 cm

Stanje knjige: Kao nova

Ocjena:

Komentara na knjigu: 0

Pismo ćirilica. Preobražaj antičkog sveta. De­lo sa­dr­ži obim­nu na­ra­ci­ju o po­li­tič­kim i voj­nim do­ga­đa­ji­ma i ra­sve­tlja­va va­žne epi­zo­de kao što su Kon­stan­ti­no­vo pre­o­bra­će­nje, stva­ra­nje po­bo­žne hri­šćan­ske dr­ža­ve od Is­toč­no­rim­skog car­stva i ob­no­va rim­skih uni­ver­za­li­stič­kih am­bi­ci­ja u vre­me vla­da­vi­ne ca­ra Ju­sti­ni­ja­na. Kroz te­mat­ska po­gla­vlja autor raz­ma­tra pri­ro­du po­zno­rim­ske dr­ža­ve, na­sta­nak i ka­rak­ter za­pad­nih var­var­skih kra­lje­vi­na, epo­hal­ne ver­ske pro­me­ne i glav­ne aspek­te pri­vre­de i dru­štva. Po­sled­nja po­gla­vlja ba­ve se sla­blje­njem car­stva, nu­de­ći pri­kaz pe­ri­o­da iz­me­đu iz­bi­ja­nja Ve­li­ke ku­ge 542. i za­la­ska rim­ske pre­vla­sti na Bli­skom is­to­ku u 7. ve­ku.
Knjige iz iste kategorije

Vaš komentar na knjigu

učitavam komentare...